[DRAFT 20.06.2022, to be verified]


1st Day - 30.06.2022


09:00 - 10:00      Registration of participants

10:00 - 11:30        Plenary session

Moderator: Marzena Smol, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland

[in English, with translation to Polish] 


Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Opening of the conference and introduction of the MonGOS project

Piotr Ziętara
Wodociągi Miasta Krakowa (Krakow Waterworks), Poland 
Circular economy in Krakow Waterworks

Jacek Mąkinia
IWA Poland, Gdańsk University of Technology, Poland
Recovery of nitrogen in water and wastewater sector 

Klara Ramm
Chamber of Commerce Polish Waterworks & EurEau, Belgium; 
Małgorzata Sielska
Hydrosfera Józefów
Water reclamation practice according to EU regulation 2020/741 - case study 

Petar Varbanov
Brno University of Technology, Czech Republic
Energy implications of wastewater management 


11:30 - 11:45      Coffee Break

11:45 – 12:00     Awards ceremony for Participants of the MonGOS summer & winter schools

[in English, with translation to Polish]


Winner Teams 
Circular economy in the facilities of water and sewage companies 


12:00 – 13:00     Panel session: Circular economy in water and sewage companies  

Moderator: Anna Lembicz, editor-in-chief of the quarterly "Wodociągi Polskie", Poland

[in Polish, with translation to English]


Tadeusz Rzepecki
Chamber of Commerce Polish Waterworks, Poland
Circular economy in the facilities of water and sewage companies

Panellists:

Tadeusz Rzepecki
Chamber of Commerce Polish Waterworks, Poland
Bartosz Łuszczek
Wodociągi Miasta Krakowa (Kraków Water), Poland
Przemysław Chrobot
MPWiK S.A. we Wrocławiu, Poland
Beata Wiśniewska
Wodociągi Białostockie, Poland
Jarosław Hermaszewski 
ZWiK Sława, Poland


13:00 - 14:00      Lunch Break

14:00 - 15:00      Session: Wastewater treatment and resource recovery 

Moderator: Jolita Kruopienė, Kaunas University of Technology, Lithuania

[in English, with translation to Polish]  


Beata Szatkowska, Renata Tomczak-Wandzel
Aquateam COWI, Poland - Norway
Circular economy based on Polish-Norwegian R&D projects

Anna Grobelak
Częstochowa University of Technology, Poland
Unconventional waste water treatment plant- recovery possibilities in small and medium sized facilities

Maris Klavins, Ruta Ozola-Davidane, Linda Ansone-Bertina
University of Latvia, Latvia
Hybrid, Natural Material Based Sorbents for Removal of Pollutants from Wastewaters 

Bogna Śniatała, Dominika Sobotka, Jacek Mąkinia
Gdańsk University of Technology, Poland
Sustainable macronutrient recovery options from the municipal wastewater 

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Cracow University of Technology, Poland
Tadeusz Żaba
Water Krakow, Poland
Justyna Górka
Cracow University of Technology, Poland
Integrated system for the treatment of sewage and water sludge at the Kraków-Płaszów WWTP  

Katarzyna Styszko, Justyna Durak
AGH University of Science and Technology, Poland
Occurence of selected hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment plant 

Mohammad Namdar
Islamic Azad University of Larestan, Iran
Key principles and approaches of waste/water management in sustainable urban development


15:00 - 15:15      Coffee Break

15:15 - 16:30      Session: Monitoring of the circular economy implementation in the water and sewage sector – indicators and measures

Moderator: Marzena Smol, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland

[in English, with translation to Polish] 


Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Monitoring framework for the circular economy implementation in the water and sewage sector 

Michał Preisner, Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Mika Horttanainen, Ivan Deviatkin, Jouni Havukainen
Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland
Maris Klavins, Ruta Ozola-Davidane
University of Latvia, Latvia
Jolita Kruopienė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Beata Szatkowska
Gdańsk Water Foundation, Poland
Lise Appels, Sofie Houtmeyers
KU Leuven, Belgium
Kati Roosalu
Tallinn University of Technology, Estonia 
Indicators for resource recovery monitoring in the wastewater sector 

Jolita Kruopienė
Kaunas University of Technology, Lithuania
The role of wastewater treatment plants in phosphorus circularity in Lithuania 

Monika Żubrowska-Sudoł
Warsaw University of Technology, Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company, Poland
Agnieszka Bisak
Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company, Poland
Circular economy indicators and measures in water and wastewater sector - case study  

Jędrzej Bylka
Poznan University of Technology, Poland
Tomasz Cichoń
Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Poland
Klara Ramm
The Chamber of Economy „Polish Waterworks”, Poland
Comparative analysis of selected benchmarking indicators in the context of resource efficiency of water utilities  

Dominika Szołdrowska, Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Social indicators in water and sewage sector


16:30 - 16:45      Coffee Break

16:45 - 17:45      Session: Sustainable and circular technology in the water and sewage sector

Moderator: Sebastian Werle, Silesian University of Technology, Poland

[in Polish, with translation to English] 


Alina Pruss
Poznań University of Technology, Poland
Agata Pruss
Polish Scouting and Guiding Association, Technical University of Denmark, Denmark
Jacek Karolczak
Polish Scouting and Guiding Association, Poznan University of Technology, Poland
Paweł Pruss
AQUA S.A., Poland
Beata Mądrecka-Witkowska
Poznan University of Technology, Poland
Małgorzata Komorowska-Kaufman
Poznan University of Technology, Poland
Water supply for the scout camp according to the principles of sustainable development (Zaopatrzenie w wodę obozu harcerskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju) 

Michał Bodzek
Institute of Environmental Engineering in Zabrze, Poland
Membrane separation processes in water and wastewater treatment 
(Procesy separacji membranowej w oczyszczaniu wody i ścieków)

Joanna Zgórska
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Road map of the transformation of MPWiK in the capital city Warsaw S.A. towards a circular economy (Mapa drogowa transformacji
MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym)

Ewa Świerkula
Institute for Sustainable Development Foundation, Poland
Rainwater, greywater, wastewater in circular urban water management on the example of the CWC project  (Deszczówka, szara woda, ścieki w cyrkularnej gospodarce wodnej w mieście na przykładzie projektu CWC)

Łukasz Józefowicz
Water Science and Technology Institute, Poland
Joanna Bąk
Cracow University of Technology, Poland
Katarzyna Pala, Michalina Alicka
Water Science and Technology Institute, Poland
Remigiusz Panicz
West Pomeranian University of Technology, Poland
Paweł Pedrycz
Warsaw University of Technology, Poland
Karolina Zubel
Center for Social and Economic Research, Poland
Urban aquaponic farms supplied with rainwater as a way to implement the idea of circular economy in the water and sewage sector (Miejskie farmy akwaponiczne zaopatrywane w wody opadowe sposobem na realizację idei GOZ w sektorze wodno-ściekowym)

Izabela Kiełb-Sotkiewicz
Rzeszów University of Technology, Poland
Disinfection of treated wastewater (Dezynfekcja oczyszczonych ścieków)


19:30      Dinner in the Kossak Hotel


 2nd Day – 1.07.2022 


09:00 - 10:30      Plenary session

Moderator: Beata Szatkowska, Aquateam COWI, Norway – Poland

[in English, with translation to Polish] 


Yariv Cohen
EasyMining, Sweden
Recovery of phosphorus in water and wastewater sector

Luiza Piekarniak
ISLE Utilities, UK
5 innovative technologies for circular economy

Ludwig Hermann
European Sustainable Phosphorus Platform, Proman Consulting, Austria
Raw materials recovery in water and sewage sector – current trends and future perspectives in the circular economy model 

Magdalena Zabochnicka
Czestochowa University of Technology, Poland
Zdzisława Romanowska-Duda
University of Lodz, Poland
Małgorzata Krzywonos
Wrocław University of Economics and Business, Poland
Szymon Szufa
Lodz University of Technology, Poland
Hazem M. Kalaji
Institute of Technology and Life Sciences, Poland
Muhammad Mubashar
University of Chinese Academy of Sciences, China
Algal biomass utilization towards circular economy 

Jiří Jaromír Klemeš, Yee Van Fan 
Brno University of Technology, Czech Republic
Peng Jiang
Sichuan University, China
Smart Agriculture Challenges to Reduce Environmental Footprint caused by fertilisers overuse 

Sebastian Werle 
Silesian University of Technology, Poland
Thermal use of sewage sludge in accordance with the assumptions of circular economy 


10:30 - 10:45      Coffee break

10:45 - 12:30      Session: Sustainable and circular methods for pollutants removal from wastewater

Moderator: Mika Horttanainen, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland

[in English, with translation to Polish] 


Jakub Copik, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak
Silesian University of Technology, Poland
Review on the sonochemical degradation of selected organic micropollutants from water 

Nisarg Mehta
Shri Labhubhai Trivedi Institute of Engineering and Technology, India
Ruchi Upadhyay
Silesian University of Technology, Poland
Darshan Salunke
University of Sustainable Technology, India
An evaluation of Physical, Chemical and Biological adsorbents for remediation of Heavy Metals and Synthetic Dyes from aqueous solution 

Matěj Hušek, Jaroslav Moško, Michael Pohořelý
University of Chemistry and Technology in Prague, Czech Republic
Effect of pyrolysis temperature on the organic pollutants content of sewage sludge derived char 

Jakub Drewnowski, Mehdi Sharif Shourjeh, Mohamad-Javad Mehrani, Przemysław Kowal
Gdańsk University of Technology, Poland
Bartosz Szeląg
Kielce University of Technology
Monitoring of AOB/NOB competition in the context of the implementation of modelling for N2O prediction in short-cut nitrification systems 

Maija Fonteina Kazeka
University of Latvia, Latvia
Mathematic model for calculation the impacts of decentralised wastewater  systems on groundwater quality 

Joanna Bąk
Cracow University of Technology, Poland
The reducing potable water consumption in building as part of the circular economy model – perspectives of implementation 

Parveen Rupani
KU Leuven, Belgium
Energy recovery in the wastewater sector 


12:30 - 13:30      Lunch

13:30 – 14:30     Session: Clean water environment 

Moderator: Maria Włodarczyk – Makuła, Czestochowa University of Technology; Poland

[in Polish, with translation to English]


Jagoda Worek, Ewa Gawlak, Katarzyna Styszko
AGH University of Science and Technology, Poland
Use of sewage sludge for the production of fertilizers - analysis of the risk of microplastic re-emission into the environment (Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji nawozów – analiza ryzyka reemisji mikroplastiku do środowiska)

Bartłomiej Macherzyński
Cardinal Stefan Wyszynski University, Poland
Maria Włodarczyk-Makuła
Częstochowa University of Technology, Poland
Dorota Andrzejewska-Górecka
Cardinal Stefan Wyszynski University, Poland
Małgorzata Wszelaka-Rylik
Cardinal Stefan Wyszynski University, Poland
Toxicity of TEQ of supernatants after fermentation of sewage sludge (Toksyczność TEQ cieczy nadosadowych po fermentacji osadów ściekowych)

Inna Kulish
Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Ukraine
Wetlands: ecology and prospects for modern use  (Bagniste tereny: ekologia a nowoczesne perspektywy wykorzystania)

Wioleta Bolesta
AGH University of Science and Technology, Poland
Barbara Kasprzyk-Hordern
University of Bath, UK

Katarzyna Styszko
AGH University of Science and Technology, Poland
Pharmaceuticals in the WWTP in Żory (Poland) in the aspect of different seasons  (Farmaceutyki w oczyszczalni ścieków w Żorach w aspekcie różnych pór roku)

Sylwia Gubernat, Adam Masłoń, Joanna Czarnota, Piotr Koszelnik
Rzeszów University of Technology, Poland
Marl and travertine and their thermal modifications as reactive materials for phosphorus removal from wastewater  (Margiel i trawertyn oraz ich modyfikacje termiczne jako reaktywne materiały do usuwania fosforu ze ścieków)


14:30 - 14:45      Coffee Break

14:30 - 16:00     Poster session

Selection Committee:
Māris Kļaviņš, University of Latvia, Latvia
Magdalena Zabochnicka, Czestochowa University of Technology, Poland
Jolita Kruopienė, Kaunas University of Technology, Lithuania

Michał Preisner, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland 


Priit Tikker, Dmitri Nikitin, Sergei Preis
Tallinn University of Technology, Estonia
Oxidation of aqueous bisphenols A and S by pulsed corona discharge: impacts of process control parameters and oxidation products identification

Liina Onga, Eneliis Kattel-Salusoo, Marina Trapido, Sergei Preis
Tallinn University of Technology, Estonia
Oxidation of aqueous dexamethasone solution by gas-phased pulsed corona discharge

Dmitri Nikitin
Tallinn University of Technology, Estonia
Balpreet Kaur
University of Jyväskylä, Finland
Sergei Preis, Niina Dulova
Tallinn University of Technology, Estonia
Persulfate Contribution to photolytic and pulsed corona discharge oxidation of metformin and tramadol in water

Małgorzata Komorowska-Kaufman, Maria Toczek
Poznań University of Technology, Poland
Recirculation of backwash water in the water treatment plant for the needs of the combined heat and power plant

Maciej Kobielski
Silesian University of Technology, Poland
Evaluation of ion exchange material applicational efficiency prediction method for non-tested water conditions

Monika Żubrowska-Sudoł, Karolina Szałkowska
Warsaw University of Technology, Poland
Agnieszka Bisak
Municipal Water and Sewerage Company in Warsaw, Poland
Possibilities of industrial water reuse in urban area: case of Warsaw, Poland

Katarzyna Sytek-Szmeichel, Monika Żubrowska-Sudoł, Agnieszka Garlicka, Katarzyna Umiejewska, Justyna Walczak
Warsaw University of Technology, Poland
Anaerobic co-digestion of waste activated sludge and distillery residue from sugar beet molasses – an example of industrial symbiosis

Katarzyna Pawęska, Aleksandra Bawiec, Ewa Burszta-Adamiak, Wiesław Fiałkiewicz
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Barriers and opportunities of wastewater reuse – Polish experience

Kaja Niewitecka, Jarosław Chudzicki, Monika Żubrowska-Sudoł
Warsaw University of Technology, Poland
Qualitative analysis of greywater from a public utility building

Ruta Ozola-Davidane, Julija Karasa, Juris Kostjukovs, Lauris Arbidans, Andrejs Krauklis
University of Latvia, Latvia
Phosphorus removal from wastewaters using phyllosilicate-based innovative materials impacting on resource recovery and circular economy

Dariusz Włóka
GreenBack Ltd., Poland
Humic fertilizers in agriculture  

Paulina Sowik, Wacław Bartolewski, Katarzyna Kowalska
Silesian University of Technology, Poland
Comparison of the efficiency of TiO2-P25 and ZnO in solar-driven photocatalytic removal of sulfonamides from the aquatic environment

Dominika Bar-Michalczyk, Andrzej Jucherski, Andrzej Walczowski
Institute of Technology and Life Sciences, Poland
Quasi-technical installations for treatment of domestic wastewater in closed technological loops as an effective protection of water resources in rural areas without access to sewage networks

Aleksandra Bogdanowicz, Monika Żubrowska-Sudoł, Andrzej Krasiński
Warsaw University of Technology, Poland
Reducing microplastic pollution from a circular economy perspective

Ewa Łobos-Moysa, Edyta Kudlek, Fatma Ashour, Hanan Elsersy, Noura Fathy Abdel Salam
Silesian University of Technology
Treatment of brackish wastewater using pressure membrane techniques

Justyna Walczak, Monika Żubrowska-Sudoł
Warsaw University of Technology, Poland
Treatment of sidestream dewatering liquids via nitritation/anammox in moving bed biofilm reactor

Kinga Marek, Katarzyna Pawęska
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Specificity of wastewater from Motor Rest Areas

Marek Piątkowski
Cracow University of Technology, Poland
Methods of prevention of waste formation in the process of chitosan derivatives preparation

Ewa Wiśniowska
Częstochowa University of Technology, Poland
State of the art in recovery technologies of nutrients, cellulose and polyhydroxyalkanoates in wastewater treatment plants

Edyta Łaskawiec
Silesian University of Technology, Poland
Assessment of the migration degree of selected chemical components from filter waste

Aleksandra Bawiec, Katarzyna Pawęska, Ewa Burszta-Adamiak, Wiesław Fiałkiewicz
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Closed water circuits in industry and services based on the example of Polish experiences

Maria Włodarczyk-Makuła, Wioletta Bajdur
Częstochowa University of Technology, Poland
Opportunities of water recycling in industry - selected examples

Zbigniew Kowalewski, Elena Neverova-Dziopak
AGH University of Science and Technology, Poland
Computer Simulation as a Tool for Implementing the Circular Economy Solutions  in  Water Management

Magdalena Michalak
AGH University of Science and Technology, Poland
Quantity and quality identification of odorous gases emitted from high temperature processing of animal by-products category 3

Dominika Poproch, Justyna Górka, Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Cracow University of Technology, Poland
Bartosz Łuszczek
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Waste management on the example of Municipal Sewage Treatment Plant Krakow-Płaszów - content of the sand traps

Judita Švaikauskaitė, Inga Urniežaitė, Vytautas Abromaitis
Kaunas University of Technology, Lithuania
Polyvinyl alcohol hydrogel beads for biological water treatment and micropollutants removal

Wojciech Rybak, Anna Grobelak
Częstochowa University of Technology, Poland
Soil bioremediation with immobilized microorganisms as a green technology

Jakub Drewnowski
Gdańsk University of Technology, Poland
Jun Xu, Hongyu Mao, Lurui Chen
Key Laboratory of Yangtze River Water Environment, Ministry of Education, Collage of Environmental Scienceand Engineering, Tongji University, Shanghai
Jacek Mąkinia
Gdańsk University of Technology, Poland
Li Xie
Key Laboratory of Yangtze River Water Environment, Ministry of Education, Collage of Environmental Scienceand Engineering, Tongji University, Shanghai
Spent coffee grounds utilization as high value-added products in the context of the implementation of the circular economy assumptions

Aleksandra Wypart-Pawul, Anna Grobelak, Michał Suchecki
Częstochowa University of Technology, Poland
Microplastics detection in treated sewage sludge

Joanna Wyczarska-Kokot, Anna Lempart-Rapacewicz
Silesian University of Technology, Poland
Monitoring and analysis of disinfection by-products in swimming pool water treatment circuits

Barbara Klik
Warsaw University of Life Sciences, Poland
Washing up the soil contaminated with arsenic with a solution obtained from sewage sludge

Marzena Smol, Joanna Duda
AGH University of Science and Technology, Poland
Małgorzata Nowak
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Business opportunities in water and wastewater sector 

Łukasz Wujcicki, Tomasz Mańdok, Natalia Szozda, Karolina Pawlusińska, Wiktoria Budzińska-Lipka, Gabriela Dudek, Krzysztof Piotrowski, Joanna Kluczka
Silesian University of Technology, Poland
Removal of phosphates from aqueous solutions using modified chitosan hydrogel beads

Katarzyna Kraj, Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Social acceptance of the use of waste from the water and sewage sector - the perspective of farmers in the Małopolskie voivodship

Paulina Marcinek, Marzena Smol
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland
Circular management of waste from water and sewage sector in V4 countries


16:00 - 16:30      Summary and closing of the conference


Events


09:00 - 13:00     Workshop for industrial representatives (free of charge)

[in Polish]

 

Risk management in water recovery in enterprises of the water and sewage sector
(Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody w przedsiębiorstwach sektora wod-kan)

Registration: https://www.mongos-conference.eu/workshop

Expert: Klara Ramm, Chamber of Commerce Polish Waterworks & EurEau, Belgium