[only in Polish]

Warsztaty: Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody w przedsiębiorstwach sektora wod-kan image
Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na bezpłatne szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody w przedsiębiorstwach sektora wod-kan, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r. w Krakowie. Szkolenie organizowane jest przez Pracownię Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Szkolenie prowadzone będzie przez Panią dr inż. Klarę Ramm.

✔ Termin: 1 lipca 2022r., 9.00-13.00.
✔ Miejsce: Kraków.
✔ Rejestracja na warsztaty pod opisem.
✔ Ilość miejsc ograniczona (do 25 osób).


Warsztaty organizowane w ramach projektu „wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)", współfinansowanego ze środków Fundusze Norweskie i Fundusze EOG  (https://www.facebook.com/wodogozowanie)

Opiekun szkolenia: Małgorzata Nowak - mnowak@meeri.pl